Неправилно начисл. ддс

Здравейте, Въпросът ми е следния: През 2009 г. фирма продава стара сграда с начисл. ддс. При проверка от НАП на клиента е отказан данъчен кредит. Продавачът прави искане за възстановяване на неправилно начисл. ддс, но от НАП отказват с обяснението, че сумата не е включена в СД по ДДС и не се намира в процедура. Какво може да се направи сега, за да се възстанови сумата? Може ли да анулираме ф-рата с прот. по чл.116 от ЗДДС и да пуснем друга без ддс, като естествено уведомим НАП съгл. чл.126 от ЗДДС? Късно ли е за това?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  доста неща във въпроса остават неясни. Каква е причината на клиента Ви да бъде отказано правото на приспадане на данъчен кредит?

 2. Отговор Манчева

  ПРичината е , че сградата е стара и неправилно е начислено ддс при продажбата.
  Какво може да се направи сега, за да се върне ддс-то на продавача?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  При наличието на чл. 45, ал. 7 от закона към момента на продажбата не би следвало това да е причината.

Вашият коментар

Email: