специфични превозни средства

Здравейте, Дружеството ни е собственик на специфични превозни средства: гардеробна качена на камион, гримьорна качена на камион, сервизно помещение/тоалетна/ качена на камион, и т.н трикампер, три отделни помещения за почивка качени на камион. Тези подвижни помещения/камиони/ са специфични, защото са предназначени за филмопроизводството. След направните от нас запитвания във връзка с отдаването им под наем извън общността, срещнахме известни трудностти и спънки относно третирането им от гледна точка на ЗДДС. Тези сделки не би трябвало да се разглеждат като транспортни услуги или като обикновенни превозни средства. Те са необходими за филмопроизводствения процес и са преоборудвани от камиони за товар на стоки, на подвижни помещения за гардероб, грим, почивка на главните актьори, режисьора и други основни лица в съответния филм, както и камионът тоалетната. Можем ли да се позовем на чл.21. ал.3 буква Ж от ЗДДС и да ги третираме като отдаване под наем на движими вещи. Наемателая и мястото на изпълнение на доставката/услугата/ ще бъда на територията на срана извън общността.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте. Както сама споменавате – става дума за превозни средства, макар и специфични. А от обхвата на посочения от Вас чл. 21 ал. 3 т. 2 ж) изрично са изключени всички видове превозни средства. Съветът ми е да насочите вниманието си към чл. 21 ал. 2 т. 3 а)

Вашият коментар

Email: