продажба на дма на загуба

Здравейте,

Транспортна фирма сме, регистрирана по ддс. Ще продадем закупен влекач с балансова стойност към датата на прехвърляне 39466,75 лв. Ползвано е право на данъчен кредит за същия. Ще го продадем на стойност 20000 лв. без ддс. Това продажба на загуба ли е? Дължим ддс за разликата между 39466,75- 20000 лв.?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    подобни въпроси са разглеждани нееднократно.
    В случай, че доставката не попада в обхвата на чл. 27 от закона, то данъчната основа се определя по реда на чл. 26. А на основание чл. 67, ал. 1 от закона размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка.

Вашият коментар

Email: