Продажба на лек автомобил

Дружество продава лек автомобил и не начислява ддс на основание чл.50 ал.2 от зддс.При покупкатана този автомобил не е ползван дан.кредит ,но имаме дан.фактура с отделно посочен данък.Въпроса е сега тази фактура в коя клетка на СД да се посочи и обуславя ли това частичен данъчен кредит за покупките.Ако е така то сега какъв коефициент да се посочи -на база 2010г. или на текущия месец.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Отразете фактурата в к. 24 от дневник продажби.
    Що се отнася до следващия Ви въпрос – чл. 73 от закона няма отношение към тази доставка. Освободените доставки по чл. 50, т. 2 от закона не участват при изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит – вижте за справка чл. 73, ал. 4, т. 3.

Вашият коментар

Email: