Анулиране

Здравейте, каква според Вас е процедурата по анулиране на електронна фактура?

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте. Предполагам, че Ви притеснява текстът на чл. 116 ал. 5?
  Можете да издадете протокол за анулиране на хартиен носител, съдържащ изискваните от ЗДДС и ППЗДДС реквизити.

  Свържете се с Вашия доставчик на услугата \“Електронна фактура\“ за поставяне на гриф \“Анулиран документ\“ на въпросната електронна фактура.Отделно от това можете да проверите, дали е възможно издаването на електронен протокол за анулиране на фактура. И ако издаването на подобен документ е възможно – проверете дали потвърждението за получаване на този протокол се счита за подпис от страна на получателя.

 2. Отговор Наталия Белдева

  И няма да има проблем, че клиентът ми може да разполага с екземпляр от анулираната фактура?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Няма как да бъдете сигурни в това, но не би било проблем при проверка от страна на НАП. Предвид специфичността на Вашия случай, задължителният съгласно чл. 116 ал. 4 т. 4 подпис на Вашия клиент върху протокола за анулиране е достатъчно доказателство, че фактурата е анулирана, и че клиентът Ви не може да използва тази фактура. А следвайки разпоредбите на чл. 78 ал. 6 от ППЗДДС задължението за съхраняване на издадения протокол е не само Ваше.

Вашият коментар

Email: