Услуга недвижим имот България

Испанска фирма регистрирана по ДДС в Испания спечелва конкурс в България да изготви проект  на детска площадка  за общестнено ползване на общински терен със стойност над 50хил. лева. Ако общината е регистрирана по ДДС в България и получи фактура от испанската фирма без ДДС, следва ли на основание чл.82 ал.2 да си начисли ДДС с протокол? Ако общината не е регистрирана по ДДС в България, следва ли испанската фирма да се регистрира в България по ДДС?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  По първия Ви въпрос – да, би следвало.
  По втория – вижте за справка чл. 3, ал. 6 и чл. 97а, ал. 1 от закона.

 2. Отговор aneva

  Нерегистрираната община не смятам , че е посочена в чл.3 ал.6 от ЗДДС. Мисля, че тя първо е данъчно незадължено лице, като местен орган , а и не е регистрирана по ДДС.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За да бъде класифицирано едно лице като данъчнозадължено е от значение не регистрацията по закона, а дали това лице осъществява независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3. Осъществявате ли доставки или дейности, които са извън обхвата на чл. 3, ал. 5 и които представляват независима икономическа дейност – попадате в обхвата на чл. 3, ал. 6.

Вашият коментар

Email: