Vies декларация за туристич. услуга

Туроперотарска фирма  предоставя  хотелска услуга на Румънска фирма,  за която е издадена фактура . Фактурата е за хотелско настаняване в Пловдив, основание за неначисляване на ДДС е  чл. 86, ал. 1 от ППЗДДС.   При положение,  че фирмата е румънска,  основанието е туристическа/ хотелска/ услуга на територията на страната, трябва ли  да се подава VIES декларация.

Предварително Благодаря!!

1 коментар

Вашият коментар

Email: