Осчетоводяване на покупка при публична продан

Здравейте,
Бих искала да попитам по следния казус:
При публична продан сме закупили недвижим имот, за който от ЧСИ сме получили:
1. Постановление на основание чл.83 ал.1 ППЗДДС без номер от дата 21.07.2011
2. Уведомление по чл.131 от ЗДДС с вх. номер ххх от дата 22.07.2011
3. Постановление за възлагане на недвижим имот от дата 20.07.2011, което влиза в сила на 10.08.2011
Въпросите ми са следните:
1. Кой документ трябва да осчетоводя в дневник покупки за ползване на данъчния кредит?
2. Кой трябва да посоча като контрагент в дневник покупки ЧСИ или доставчика / собственика / на имота?
3. В случай, че ми липсва номер на документа и ако аз го отразя в дневник покупки с код 09 / протокол или друг документ/ с номер на документа 0000000000 от 21.07.2011,това дали ще ми създаде проблем при последващата ревизия или проверка от данъчните.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    включете в дневник покупки документа по чл. 83, ал. 1 от правилника за прилагане (вижте за справка и чл. 59 от правилника), като в полето за контрагент посочите собственика на имота.
    Наличието на номер на документа по чл. 83, ал. 1 не е задължително и не би следвало да доведе до проблем. В случая оставете полето, отнасящо се до номера на документа празно.

Вашият коментар

Email: