гориво от ЕО

Българска фирма ,регистрирана по ЗДДС в България работи със свои влекачи като подизпълнител на белгийска спедиция.Белгийския спедитор зарежда влекачите с гориво и им задава дестинации и товари за транспорт.В края на месеца издава фактури за зареденото на българските влекачи гориво без начислено ДДС във фактурата/белгийския спедитор е регистриран за целите на ДДС в Белгия/Трябва ли да се издаде протокол по чл.117 от ЗДДС по тези фактури,след като мястото на независимата икономическа дейност на двете фирми е България-Белгия

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало, тъй като от предоставената информация случаят не попада в обхвата на чл. 117, ал. 1 от закона. Проверете къде се осъществява зареждането на горивото, както и причината, поради която не Ви начисляват данък.

Вашият коментар

Email: