Митническо посредничество

Фирма нерегистрирана по ДДС занимаваща се с изготвянето на митнически документи трябва да издаде фактура за услугата на Турска фирма. Какво основание трябва да е посочено във фактурата като условие за неначисляване, и длъжни ли сме да се регистрираме по ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте чл. 79, ал. 2 от правилника за прилагане на закона.
    Не подлежите на регистрация по чл. 97а от закона, след като получателят на услугата е установено извън територията на Общността лице и мястото на изпълнение на доставката е извън територията на Общността.

Вашият коментар

Email: