Отразяване в дневници по ддс – обменно бюро

Според чл 14 ЗДДС обмяната на валута е освободена доставка.

Според чл 28 НАРЕДБА № Н-18 регистрирането на сделка

2. група \“Б\“ – за обмяна на левове за чуждестранна валута – покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

но според чл 27 ал 1 т 2 от Наредбата ставката за група Б е 20%.

Въпросът ми е как се отразяват тези сделки?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Обърнете внимание на това, че чл. 27 от наредбата не се отнася за случаите по чл. 28.
    Вижте за справка чл. 119 от закона, както и чл. 42 и 112 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: