ПРЕФАКТУРИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ

Здравейте,

българска фирма която не е застраховател, застрахователен брокер или агент, регистрирана по ДДС, следва да префактурира само застрахователна услуга на фирма от друга държава от ЕО, която обаче няма ДДС регистрация,т.е. не е данъчнозадължено лице. Имам ли основание да не начислявам ДДС при префактуриране на застрахователната услуга и на кой член от закона мога да се позова.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    това, че получателят не е регистрирано за целите на ДДС лице не означава, че същият е данъчно незадължено лице.

Вашият коментар

Email: