аванс от чуждестр. контрагент

В случай, че е получен аванс от регистр фирма по ЗДДС по предстоящ износ от чуждестр контрагент, извън ЕС трябва ли да се фактурира и аванса?

1 коментар

Вашият коментар

Email: