Данъчен кредит при получаване на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга страна

Здравейте!

Благодаря за възмжността да получа компетентното Ви становище! Отнася се за следното: българска фирма изпълнява обект в Германия – метална конструкция в ТЕЦ за около 7 месеца. По време на работата си там получава услуги /транспорт, други външни услуги, както и купуване на дребен инструментариум/, за които има начисяван ДДС. Въпросът ми е може ли да се ползва данъчен кредит за този данък, включвайки фактурите в дневниците за покупките или следва да се търси прилагане на НАРЕДБА № H-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ОБЩНОСТТА?

Благодаря предварително!

С уважение,

Ивайло Иванов

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    няма как да упражните правото си на данъчен кредит за данък, начислен в друга държава, с включване на фактурите в дневниците.
    Приложими за възстановяване на данъка са разпоредбите на посочената от Вас наредба.

Вашият коментар

Email: