Тристранни сделки

Здравейте,

влизам в спор с данъчен служител, поради различие в мнението относно отразяването на тристранна сделка в следните два случая:

1. Когато съм Придобиващ – последен в сделката, съставям протокол, но нямам ВОП, а отразявам съставеният протокол по фактурата от посредника в колона 14 на дневник продажби, съответно ддс в колона 16. А в дневник покупки обичайните колони 10 и 11.

2. Когато съм посредник не съсатвям протокол към фактурата на изпращача, а самата фактура я отразявам като вид документ – протокол в колона 15 на дневник покупки. Фактурата, която аз съставям като посредник, отразявам в колона 25 на дневник продажби.

Моля, коментирайте. Убежденията ми са на основание ЗДДС и ППЗДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    действията Ви са напълно основателни.
    В какво се състои различието на мнението на отсрещната страна?

Вашият коментар

Email: