Сгрешена фактура в дневник покупки

Здравейте, ще съм благодарна на Вашето компетентно становище! В справка-декларацията за ДДС – дневник покупки, съм объркала името на доставчика в една от фактурите. Мога ли следващият месец да сторнирам тази фактура и да въведа правилната? Трябва ли да пиша обяснителна записка (уведомление) до НАП или не е необходимо? Благодаря Ви!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не би следвало да имате проблем с посочването на фактурата с минус, и повторното и отразяване с коректните данни.
    Не би следвало също така да уведомявате НАП по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: