Реекспорт

Фирмата ни закупува стока от фирма, регистрирана по ДДС в друга държава членка на ЕС. Стоката е произведена в трета страна, поради което е със статут на необщностна стока.

Стока се продава в трета страна без да влиза на територията на ЕС.

Транспорта между двете трети страни е нает от нас, а доставчика на услугата е фирма от третата страна, в която се продава стоката.

1. Следва ли да се издаде протокол без ДДС за покупката или доставната фактура, посочена в дневника за покупките е достатъчна за документирането на сделката.

2. За продажбата ще издадем фактура без ДДС / чл.86, ал.3 от ЗДДС/. Правилно ли е това.

3. По получената фактура за транспорт ще издадем протокол с 20% ДДС, включен в двата дневника /чл.82, ал.2, т.3, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗДДС/.  Правилно ли е.

Предварително благодаря за разясненията.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма основание за издаване на протокол за покупката на стоките. Не би следвало да отразявате фактурата за покупката в дневниците.
    Правилно сте се ориентирали, че във фактурата за продажбата не следва да начислявате данък, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на България.
    По отношение на третия Ви въпрос – вижте чл. 23, ал. 3 от правилника за прилагане относно приложимата ставка за облагане.

Вашият коментар

Email: