Покупка от Италия от нерегистрирано по ДДС лице

Здравейте имам следния казус. Фирмата – доставчик от която сме закупили \“Автовоз\“ от Италия, след справка в системата излиза, че не е регистрирана по ЗДДС. Ние фирмата -Получател сме регистрирани за целите на ДДС. В случая не е налице ВОП, т.к. доставчика не е регистриран по ДДС. Съставям протокол по чл. 117 на кое основание ??? Този протокол трябва ли да го включа в Дневниците в Справка Декларация по ЗДДС. Ако си самоначисля ДДС имам ли право на данъчния кредит в този случай? Въобще трябва ли да си самоначислявам ДДС ? Благодаря Ви !!!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    ако към датата, на която данъкът би станал изискуем, доставчикът Ви действително не е регистрирано за целите на ДДС лице, то както сама отбелязвате не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона, поради което няма задължения за самооблагане.

Вашият коментар

Email: