ДДС ПРИ ВОП

Здравейте ! Имам следния въпрос:

Българска фирма , регистрирана по ДДС купува от гръцка фирма ,регистрирана по ДДС с една фактура (INVOICE)  2 леки и 1 товарен автомобил , описани  на отделни редове със съответни стойности. Как следва да се направи протокола по чл.117 , какво съдържание следва да има и трябва ли  да е с еднакви стойности в дневниците за покупки и продажби (ако фирмата беше българска , дан.кредит за лек автомобил нямаше да се ползва).Очаквам Вашия отговор спешно ,защото се отнася за дан.период 07.2011.

Благодаря Ви !

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    проверете като за начало дали все пак доставчикът не е приложил специалния режим за облагане на маржа на цената за въпросните превозни средства.
    Проверете също така и дали доставката на леките автомобили е освободена доставка в Гърция, на основание аналогично на чл. 50 от приложимия в България закон.
    В случай, че доставките на всички превозни средства са облагаеми, посочете в издавания от Вас протокол стойността на всяко превозно средство (респ. стойността на начисления данък) на отделен ред. След като за леките автомобили не е налице правото на данъчен кредит, то стойността на тези леки автомобили с начисления данък следва да бъде отразена в к. 9 от дневник на покупките.

Вашият коментар

Email: