прехвърляне на всички права по договор за фин. лизинг

Здравейте имам следния казус: Лизингополучател след изплатени 20 вноски по фин. лизинг за автомобил – чрез тристранно споразумение прехвърля всички права на поемател/трето, несвързано лице/ за определена сума, която е по-малка от оставащите лизингови вноски. Какъв документ да пусна за да отпиша актива който е заведен като ДМА? Не е ползван данъчен кредит. На сумата за прехвърлянето на правата трябва ли да начисля ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    т.е. става дума за договор в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката, а не е налице само уговорена опция? В случай, че това е така – вижте чл. 13, ал. 6 от правилника за прилагане.
    Би следвало сумата, която получавате от новия лизингополучател да бъде обложена с данък.

Вашият коментар

Email: