кога фактурираме авансов превод

Здравейте!

Получавам авансов превод на 29.07.2011.Фактурирам аванса с дата 29.07.2011,или в рамките на 5дни,съответно с дата от 08.2011.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    фактурата следва да бъде издадена в сроковете по чл. 113, ал. 4 от закона, в конкретния случай е възможно издаването и през м. юли или август.

Вашият коментар

Email: