Рента

Земеделски производител ЕООД, рег.по ддс раздава рента в натура на физически лица. Начислява се ддс на продажбите върху пазарната цена. С какъв документ следва да се отрази това в дневник продажби за периода – отчет продажби по чл.119 от Закона или с протокол?

1 коментар

Вашият коментар

Email: