Ставка на данъка

Здравейте! Интересува ме следният въпрос – извършихме ВОП на текстил от Испания. Транспортът на стоките се осъществява от македонски превозвач. Трябва ли да издам за транспорта протокол по чл. 117, като начисля ДДС 20%?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    да, имате такова задължение на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, като приложимата ставка е 20%, тъй като не са налице основанията за прилагане на нулева ставка съгласно глава трета от закона.

Вашият коментар

Email: