ДДС номер

Какво трябва да напиша като ДДС-номер на македонски доставчик, който транспортира стоки от Франция до България? Правя протокол по чл. 82, но като напиша неговия ДДС-номер, при проверка на дневниците дава грешка.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Подобен въпрос е обсъждан нееднократно.
    Вижте за справка Приложение № 12 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: