възтановяване ДДС

Здравейте, Според Вас, приложима ли е разпоредбата на чл.92, ал.8 от ЗДДС, в случай, че ревизията е възложена след 30-дневния срок по чл.92, ал1, т.4 от сз. и не следва ли, че остатъка за възтановяване е дължим при положение, че няма отказ в срока по чл.92, ал.1, т.4 Благодаря

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  не би следвало да е приложима визираната от Вас разпоредба на чл. 92, ал. 8 в случая. Датата на връчване на заповедта за възлагане на ревизията след изтичане на периода по чл. 92, ал. 1, т. 4 ли е?

 2. Отговор ААА

  30-дневн. период по чл. 92, ал. 1, т. 4 изтича на 1-ви,всички документи по искането по проверката са представени в срок и в рамките на месеца(без отговор). ЗВР е с дата 5-и, акта е връчен на 8-и.
  Няма условия за прилагане на чл.93 и не сме уведомявани за подобно нещо.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай не би следвало разпоредбата на чл. 92, ал. 8 да има приложение. В случай, че прецените – обърнете се към адвокат.

Вашият коментар

Email: