Документи по чл.31 т.2 от ЗДДС

Моля за съвет по следния казус:

Нашата фирма, регистрирана по ДДС извършва изработка на резервна част за кораб, намиращ се в БГ пристанище, плаващ под чужд флаг и собственост на фирма, регистрирана в офшорна зона. За изработената част ние издаваме фактура, в която вписваме 0% ДДС с основание чл.31 т.2, (б). По преценка на фирма-посредник (само като словесни преговори) в цялата сделка, получаваме документ – IDENTIFICATION PARTICULARS OF THE VESSEL. В него съответно има име на кораб, собственик, тонаж, и някакви други технически данни.

Това достатъчен документ съгласно ППЗДДС ли е, за доказване на 0% ДДС?

Необходимо ли е митническо оформяне на въпросната част, или посочените в чл.26 т.2 от ППЗДДС \“митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство или документ, доказващ типа и предназначението на кораба\“?

Моля за съвет!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По всяка вероятност въпросният документ доказва типа и предназначението на кораба. Би следвало да разполагате и с документите по чл. 26, ал. 1, т. 1 от правилника за прилагане, от които да са видни направлението и инициалът този кораб.
    Що се отнася до въпроса дали е необходимо митническо оформяне за резервната част – най-добре се обърнете за информация към митническите власти.

Вашият коментар

Email: