Протоколи по чл.117 от ЗДДС и тристранна операция

Моля за вашето съдействие,

Фирмата е рег.по ДДС  и е посредник в тристранна операция. Всичко сме спазили по чл.15 от ЗДДС и чл.9,ал.2 от ППЗДДС,

Но моля, отговорете ми протокол по чл.117 от ЗДДС  трябва ли да правя и следва ли да ги отразявам в дневник покупките и продажбите.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като разполагате с всички необходими документи в сроковете на чл. 9 ал. 3 от правилника за прилагане нямате задължение за издаване на протокол по чл. 117 от закона за придобитите в качеството Ви на посредник в тристранна операция стоки.

Вашият коментар

Email: