внос на автомобил втора употреба от юридическо лице

Юридическо лице, регистриарано по ДДС, иска да закупи за фирмени нужди лек автомобил (5 места) или миниван (7 места) от Германия от автокъща с рег. по ДДС. В кой случай няма да се дължи ДДС от юридческото лице: лек автомобил или миниван и може ли ДДС да бъде приспаднато още при покупката от продавача в Германия?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не бихте имали задължение за самооблагане в случай, че доставчикът приложи специалния режим за облагане на маржа на цената.
    Ако е налице вътрешнообщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона, то данъкът е изискуем и дължим от Вас, в качеството Ви на получател. А видът на превозното средство би бил от значение за наличието или липсата на право на приспадане на начисления за вътреобщностното придобиване данък.

Вашият коментар

Email: