ДДС при кредитно известие за внос от Турция

Фирмата ни закупува стоки от Турция и на основание на МД заплаща дължимото ДДС. При последната доставка се оказа, че част от стоката е с дефекти, което не отговаря на цената посочена от турския доставчик. Водят се разговори, при които се обсъжда възможността от следните фактически действия:

1. Турската фирма да издаде кредитно известие и

2. Турската фирма да изтегли обратно дефектната стока.

Как ще се отрази съответното ДДС в дневниците и при двата възможни варианта и на какво основание ще се изчисли неговата стойност? Съставят ли се някакви допълнителни документи-протоколи?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Корекциите би следвало да се извършат по реда на закон за митниците и правилника за прилагането му. Вижте за справка чл. 217 от закона за митниците, както и глави седемдесет и първа и седемдесет и втора от правилника за прилагането му.

Вашият коментар

Email: