услуга от трета страна

българска фирма регистрирана по ЗДДС извършва сертификационна услуга на територията на BG, по двустранно споразумение със сертификационен орган в Австралия, превежда въз основа на издаден от тях инвойс – т.н. сертификационни такси – определена сума по всеки издаден сертификат. Необходимо ли е самоначисляване на ДДС с протколо по чл. 117

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че услугата е с място на изпълнение на територията на страната, определено съгласно разпоредбите на чл. 21 от закона, то данъкът по доставката е изискуем от Вас на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: