ф-ра от Франция

Купувам часи за мотори от САЩ, които ще продавам тук в България, имам обаче  ф-ра от Франция с начислено ДДС – мога ли да ползвам ДДС-то по тази ф-ра , тяхната ставка е 19.6 обаче и как да процедирам ?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Ако данъкът е начислен правилно то бихте могли да поискате възстановяването му при условията и по редан на Наредба № H-9 от 16 декември 2009 Г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността.
    От въпроса Ви не става ясно какъв точно е случаят.

Вашият коментар

Email: