Транспорт от трети страни

Здравейте,

фирмата ни е регистрирана по ДДС и преди няколко месеца внесохме машинни части от Трета страна. Получихме митническа декларация, в която беше посочена и сума за транспорт. Платихме си ДДС и приключихме въпрса. Два месеца по късно получихме инвойс за описаните в митническата декларация транспортните разходи.  Следва ли да третирам, че стойността на транспорта е включен в МД и митническите органи са определили дължимият ДДС и съответно в случаите на внос режимът на самоначисляване няма да бъде приложим или трябва да си начисля протокол по чл. 117 с 0 ставка?

Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не става ясно дали доставчикът е установено на територията на страната лице или не.
    В случай, че доставчикът Ви не е установено на територията на страната лице, [url=http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=transportnastoki]транспортната услуга попада в обхвата на чл. 82,ал. 2, т. 3 от закона[/url], в следствие на което би следвало да издадете протокол по чл. 117, като приложимата ставка, посочена в този протокол е нулева.

Вашият коментар

Email: