ВОП ли е?

Здравейте,

Фирма регистрирана по ДДС в България закупува въздухоплавателно средство с максимално излетно тегло 1180кг. от завод производител в Италия също с регистрация по ДДС.

Бихте ли ми потвърдили дали това е ВОП и няма да има начислен ДДС във фактурата.

Благодаря предварително

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    при условие, че въпросното средство не е предназначено за спортни и развлекателни цели или за лични нужди, то не е налице вътрешнообщностно придобиване по смисъла на закона (чл. 13, ал. 5, т. 4). В този случай доставката би следвало да бъде обложена с нулева ставка от доставчика, на основание аналогично на разпоредбата на чл. 31, т. 7 от приложимия у нас закон.
    Ако въздухоплавателното средство е предназначено за спортни и развлекателни цели или за лични нужди е налице вътрешнобщностно придобиване, данъкът за което е изискуем от Вас в качеството Ви на получател.

Вашият коментар

Email: