ДДС при услуга свързана с недвижим имот

Здравейте!

Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България ще извърши консултанска услуга на испанска фирма.Услугата е проучване на недвижим имот в България с цел инвестиционни намерения.Попада ли услугата в чл.21,ал.4,т.1 от ЗДДС и следва ли българската фирма да начисли 20 % ДДС?Трябва ли да се отрази в invoice основанието за начисляване на 20% ДДС,т.е.чл.21,ал.4,т.1 и трябва ли да се включи във Vies-декларацията, ако получателят на услугата е регистриран за целите на ЗДДС в Испания?Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като услугата е свързана с недвижим имот, намиращ се в България, би следвало данъкът по доставката да бъде начислен от Вас. Доставката не намира отражение във VIES декларацията, а основанието за начисляване на данък във фактурата не е задължително

Вашият коментар

Email: