ДДС – продажба на ДМА

Здравейте, закупено е ДМА, което се отдава под наем. Наема е с отложено плащане. Шест месеца след покупката ДМА-то е продадено на трето лице. Коя е ДО при продажбата на ДМА-то?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    данъчната основа би следвало да е уговорената продажна цена на въпросния актив, освен ако не попадате в специфичните случаи на чл. 27.

Вашият коментар

Email: