Доходите на синдик включват ли се в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС

Здравейте! Предстои регистрация по ЗДДС на адвокат, упражняващ дейност като свободна професия. Същевременно той получава доходи като синдик, назначен от съда. Доходите като синдик включват ли се при определяне на облагаемия оборот за регистрация? В преходните и заключителните разпоредби на ЗДДФЛ не намирам договорите на синдиците като приравнени на трудови правоотношения, няма спор за договорите за управление и контрол.

Моля за Вашето становище на какво основание тези доходи се включват или не в облагаемия оборот.

Предварително благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случай, че въпросната дейност отговаря на определението за независима икономическа дейност по смисъла на закона, то това е и основанието тези доставки да бъдат включени при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация.
    Вижте обаче за насока цялата разпоредба на чл. 3, ал. 3, а не само частта, касаеща дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово.

Вашият коментар

Email: