Данъчна основа при продажба на МПС

Здравейте! Извършваме продажба на напълно амортизиран автомобил, за който е ползван данъчен кредит. Автомобилът е продаден на физическо лице с нотариално заверен договор и уговорена в него цена 7000 лв. Заплатените местни данъци и др. такси възлизат на 290,00 лв. Сега трябва да изготвя съответната фактура за продажбата и Ви моля за съдействие относно коректността на изчисленията ми:

1. Продажба автомобил 5785 лв.

2. Увеличения 290 лв.

3. Данъчна основа 6075 лв.

4. ДДС 1215 лв.

5. Сума за плащане 7000 лв. /5785 лв. + 1215 лв./

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    вижте за справка чл. 53, ал. 2 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: