ПОЛУЧЕНА УСЛУГА ОТ ИТАЛИЯ

Фирмата е със седалище и адрес на управление България. Регистрирана по ЗДДС. Дейността се извършва в Италия от където са и приходите на фирмата. Получена е услуга от италианска фирма на територията на Италия, фактурата е без основание за неначисляване на ДДС.При проверка на номера в сайта на НАП се оказва, че е невалиден. Трябва ли да се начисли ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС? Предварително благодаря!

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  По всяка вероятност би следвало да се самообложите. Какво е естеството на услугата?

 2. Отговор Л. ПЕТКОВА

  Извинявам се, че при задаване на въпроса не уточних каква е услугата.
  Основната дейност на дружеството е ремонт и контрол на машини за бутилиране на минерална вода. Във връзка с тази дейност е предоставена и услугата от италианската фирма. Във фактурата е записано – извършена услуга за сметка на фирмата.
  Моля Ви за категоричен отговор, подкрепен с нормативен акт. Благодаря.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като услугата попада в обхвата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е дължим от Вас, независимо от това, че предоставеният от доставчика на услугата номер е невалиден.

Вашият коментар

Email: