ВОП услуга???

Фирма, регистрирана по ДДС в БГ е получател на консултантска услуга от нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС.

Длъжна ли е фирмата, получател да се самообложи с издаване на протокол по чл.117 и декларирането му сътветно в дневник покупки и дневник продажби / съотв. клетки 31 и 12 в СД.

Предварително благодаря за отговора.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че получената доставка е с място на изпълнение на територията на страната и попада в обхвата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона – да.

Вашият коментар

Email: