Услуга

Здравейе, клиент от трета страна /Турция/ иска да му изпратим мостри от наши стоки, чийто транспорт той ще заплати на нас. Фирмата ни наема куриерска фирма, която изпраща стоките за Турция и ни издава фактура с 0% ДДС съгл. чл.30. Проблемът  е във фактурата, която ние издаваме към турската фирма трябва ли да се включва ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не би следвало, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната по смисъла на закона.

Вашият коментар

Email: