Договор за обучение и регистрация по чл.97а

Здравейте.Ще съм благодарна , ако мога да получа становище по следния случай : Физическо лице, лекар, регистрирано с БУЛСТАТ като свободна професия, до момента извършва услуги само с място на изпълнение на територията на друга страна членка на ЕС. Има регистрация на основание чл.97а по ЗДДС. От 01.06.2011 год. печели конкурс и сключва Договор за обучение за придобиване на специалност на основание чл.24 от Наредба №34/29.12.2006 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Въпросът е : възнаграждението по този договор формира ли облагаем оборот по смисъла на чл.96 от ЗДДС? Към настоящия момент лицето трябва ли да издава фактура за получената сума, след като изплащащият възнаграждението е длъжен да издаде сметка за изплатени суми? Ако \“Да\“ – трябва ли да я включи в дневника на продажбите. Благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    относно издаването на сметките за изплатени суми вижте възможността, дадена в чл. 43, ал. 5 от закона за данъците върху доходите на физическите лица.
    Що се отнася до издаването на фактура – да, би следвало, тъй като сте извън обхвата на чл. 113, ал. 3 от закона. С промяната на правилника за прилагане на закона от 01.02.2011 г. въпросната фактура не следва да бъде отразявана в дневник продажби – чл. 113, ал. 2 от правилника.

Вашият коментар

Email: