ЕТ регистрирано по ДДС ще преустановява дейност

1.ЕТ регистрирано по ДДС ще преустановява дейност, без закриване, как трябва да се процедира с подаване на документи. Може ли от една и съща дата заявления за спиране дейност и дерегистрация от ДДС или??

2.ЕТ има закупен ДМА / сграда/, за която не е ползвал данъчен кредит / търг на общинска агенция по приватизация/. За този актив не трябва да се дължи данък като наличен при дерегистрацията.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма как да бъде отговорено конкретно на първия Ви въпрос – вижте за справка чл. 108, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от закона.
    По отношение на втория Ви въпрос – да, не е налице доставка по смисъла на чл. 111.

Вашият коментар

Email: