Документиране и ДДС при регистрация на основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС

Здравейте!

Дружеството се регистрира на основание чл. 97а, ал.2 от ЗДДС. Според закона няма право да начислява ДДС при продажбите, нито да ползва дан. кредит при покупките. Съгласно чл. 113 от ППЗДДС , дружеството трябва да  отразява  в дневника за продажбите единствено издадените документи за доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, както и получени доставки на услуги , с изискуем данък по чл. 82, ал.2, т.3 от ЗДДС от получателя /т.е. дружеството/ и  ВОП в страната.

Означава ли , че дружеството следва да начислява с протокол  ДДС при получаване доставки на услуги /чл. 82, ал. 2, т. 3/, както и при ВОП, но протоколът намира отражение само в дневника за продажби /дружеството няма право на данъчен кредит/?

С уважение,

Л. Иванова

 

1 коментар

Вашият отговор на ЗДДС Инфо ЕООД Отказ

Email: