фактура и договор

Сключили сме договор за изпълнение на СМР и в него пише – доставчикът издава данъчен  документ при всяко плащане от страна на клиента .За част от извършените СМР сме издали акт 19 и проформа фактура. Можем ли да издадем фактура оригинал чак при плащането от страна на клиента ,след като така е записано в договора?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно какво е уговорено в самия договор. Как и кога се осъществява самото плащане, има ли определени периоди или етапи?
    Конкретно по въпроса Ви – в случай, че е извършено плащане преди настъпване на данъчното събитие имате задължение да издадете фактура за получено авансово плащане.

Вашият коментар

Email: