Дата на данъчно събитие и изискуемост на данъка

Извършваме спедиторска услуга по контейнерен транспорт на стоки от Китай до България при условия на доставка CIF.За уреждане на формалностите по натоварване на контейнера в Китайското пристанище се обръщаме към агент в Китай, за което получаваме фактура за агентийска комисионна, издадена на датата на отплаване на кораба. Към нашия клиент -ДЗЛ в България издаваме фактура за целия транспорт Китай-България, като в данъчната основа е включена и агент.комисионна.Фактурата издаваме на датата на пристигане на кораба в Българското пристанище,което според условията на доставка е дата на данъчното събитие. Въпросът ми е: За целите на чл.82,ал.2,т.3 от ЗДДС,на коя дата става изискуем за нас данъка за получената услуга от китайския ни доставчик: датата на получаване на услугата/данъчното събитие/,съгл.чл.25 ал.2 от ЗДДС или можем да се позовем на чл.12 ал.1 от ППЗДДС- когато възникнат условията приходът да бъде събран.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Всъщност думата от цитираната от правилника разпоредба е \“признат\“, а не \“събран\“.
    А разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от правилника е пряко свързана с тази на чл. 25, ал. 2. Конкретно по въпроса Ви – издайте протокола в сроковете по чл. 117, ал. 3, считано от датата, на която услугата е извършена. По отношение на приложимата ставка – вижте глава трета от закона.

Вашият коментар

Email: