Пренаемане на работна ръка

Българска фирма регистрирана по ДДС предоставя свои служители на Испанска фирма регистрирана по ДДС за работа върху съоръжение \“силоз\“ като силоза се монтира в България  при клиента на Испанската фирма и реално труда се полага в България. Следва ли да начисляваме ДДС във ф-рата към  Испанската фирма и да считаме услугата с място на изпълнение в България, а не по чл.21 ал. 2. Реално силозът е съоръжение, а не недвижим имот.

Втори въпрос ако трябва да начислим ДДС, то как се разнася съответно в дневниците по ДДС.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Казвате, че силозът е съоръжение. Не е ли обаче монтирането му услуга, свързана с недвижим имот?
    По отношение на втория Ви въпрос – отразяването в дневниците става по същия начин, както и при останалите облагаеми с 20 % доставки с място на изпълнение на територията на страната.

Вашият коментар

Email: