освободена доставка ли е стенд за коронарография

Българска фирма – търговец регистрирана по ЗДДС / не е регистрирана по Закона за лечебните заведения / ще внася  стенд за коронарография и ще ги продава на Лечебни заведения. Влиза ли в освободените доставки по чл. 39. И ако влиза как ще се осчетоводява в дневниците за покупки, ще се съставя ли протокол?

1 коментар

Вашият коментар

Email: