интрастат при ишлеме

Здравейте!Фирма започва да работи на ишлеме за италианска фирма,нашата фирма е регистрирана по ддс по чл.100 ал.1.Като основание за неначисляване на ддс във фактурите ще пишем чл.21 ал. 2 от ЗДДС,ще подаваме и VIES.Трябва ли да се регистрираме и да подаваме интрастат декларации или само да водим електронните дневници до достигане на праговете по статистическа  стойност?Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    вижте и Раздел XI от Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки

Вашият коментар

Email: