Дейност в чужбина

Здравейте, фирма регистрирана по ЗДДС в България има магазин за дрехи в Гърция и осъществява продажби там. Трябва ли в България да се подават Справки декларации по ЗДДС за осъществените продажби в Гърция и ако да, в коя колона в дневника на продажбите трябва да се включат? Благодаря.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  съгласно действащите разпоредби на закона – да, би следвало. Извършените в случая продажби намират отражение в к. 23 на дневник продажби.

 2. Отговор niktod

  Благодаря за отговора.\\\\\\\\nЗабравих да уточня, че българската фирма ще се регистрира по ДДС в Гърция. При това положение променят ли се нещата.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За съжаление подобно облекчение не е предвидено в закона, така че не би следвало регистрацията Ви в Гърция да промени нещата.

Вашият коментар

Email: