регистрация по ДДС

Собственик на ЕООД регистрин по ДДС е със задължения над 5000 лв.по ЗДДС. Продава дружествените си дялове на физ лице. Учредява ново ЕООД,  което желае да го регистрира по ДДС. Задълженията, които са възникнали по време на управлението на първото дружество, ще доведат ли до отказ за регистрация по ДДС или могат да се изискват гаранции.Благодаря! Успешен ден.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Наличието на подобни задължения не води до автоматичен отказ за регистрация, но попадате в обхвата на чл. 176а и 176б.

Вашият коментар

Email: